ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Λήψη

ANTIWAX PBS 234

  • ΙΣΧΥΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ
  • ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΡΑΣΗ
  • ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗ- ΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
  • ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟ- ΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ

ΧΡΗΣΗ
Ισχυρό αφαιρετικό παρκετινών για την αποτελεσματική απομάκρυνση των στρωμάτων παρκετίνης και φιλμ προϊόντων συντήρησης από σκληρά δάπεδα, ανθεκτικά στα αλκάλια.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
1l για 10l διαλύματος (10% / 1:10). Αυξήστε τη συγκέντρωση μέχρι και 25% για δύσκολους ρύπους.

Ph 13.5 – 14