ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πολιτική ποιότητας

Η καθαριότητα είναι ένα πολύτιμο αγαθό που μας βοηθάει να ζούμε καλύτερα. Εμείς στην MACEDONIAN CHEMICALS αναγνωρίζουμε την άξια της και καθημερινά αφοσιωνόμαστε στην διάδοσή της και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η «Ε.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στους τομείς παραγωγής απορρυπαντικών και εμπορίας απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων, δεσμεύεται να παρέχει πάντα αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας προϊόντα, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της, τηρώντας παράλληλα και απαράβατα την κείμενη νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 : 2008.
Στα πλαίσια λειτουργίας και διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η Διοίκηση της εταιρίας:

  • προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες και την οργάνωση της εταιρίας
  • καθορίζει ετήσιους στόχους για την Ποιότητα
  • ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Συστήματος και των επί μέρους διεργασιών που υλοποιούνται
  • καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή και ανταπόκριση των πελατών στην εφαρμογή του Συστήματος
  • παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και της εταιρίας
  • εγγυάται την εχεμύθεια και αρτιότητα σε σχέση με την παρεχόμενη υλική και πνευματική ιδιοκτησία του πελάτη της
  • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εσωτερικής επικοινωνίας
  • εξασφαλίζει τεχνολογικά άρτιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό της εταιρίας
  • υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων
  • αξιολογεί, προωθεί και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας είναι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας, ενώ την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της έχει, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.